Societatea Romana de Econometrie
Contact

Drepturi si obligatii

Membrii activi ai Societatii Romane de Econometrie au urmatoarele drepturi:

 • sa participe la Adunarile Generale ale Societatii Romane de Econometrie si la adoptarea deciziilor in cadrul acestui for de conducere, prin exprimarea libera a propriului vot;
 • sa aleaga si sa fie alesi in organismele de conducere ale Societatii Romane de Econometrie;
 • sa isi exprime liber si neingradit punctele de vedere personale cu privire la orice aspect legat de functionarea, activitatile si obiectivele Societatii Romane de Econometrie;
 • sa beneficieze fara nici o ingradire si fara nici o discriminare, in deplina egalitate cu toti ceilalti membri activi ai Societatii Romane de Econometrie si in concordanta cu legile in vigoare, de toate facilitatile materiale, profesionale, stiintifice, academice si juridice, create prin contextul functionarii Societatii Romane de Econometrie.
 • sa participe la orice dezbatere sau manifestare stiintifica, nationala si internationala, organizata de Societatea Romana de Econometrie sau la care aceasta participa;
 • sa colaboreze fara nici o discriminare la elaborarea si realizarea de studii, cercetari, expertize, lucrari si publicatii stiintifice initiate de Societatea Romana de Econometrie;
 • sa reprezinte Societatea Romana de Econometrie in cadrul altor asociatii, organizatii, societati sau institutii, pe baza unui mandat acordat in acest scop de Consiliul Director al Societatii Romane de Econometrie.

Membrii activi ai Societatii Romane de Econometrie au urmatoarele obligatii:

 • sa recunoasca si sa respecte prevederile statutului Societatii Romane de Econometrie, sa activeze in cadrul asociatiei potrivit prevederilor acestui statut;
 • sa promoveze in mod sistematic si corect ideile, principiile, obiectivele si activitatile Societatii Romana de Econometrie, atat pe plan national, cat si pe plan international;
 • sa actioneze permanent in scopul atragerii in cadrul Societatii Romane de Econometrie a celor mai importante personalitati universitare si stiintifice din tara si strainatate;
 • sa duca la indeplinire orice sarcina primita din partea organismelor de conducere ale Societatii Romane de Econometrie, cu conditia ca sarcina respectiva sa nu incalce interesele asociatiei, principiile de moralitate, deontologia profesionala si legislatia in vigoare;
 • sa se implice activ si cu buna credinta in realizarea tuturor obiectivelor Societatii Romane de Econometrie si in desfasurarea tuturor activitatilor initiate in cadrul asociatiei;
 • sa promoveze in mod activ si sistematic imaginea corecta a Societatii Romane de Econometrie, adevaratele interese si realizari profesionale si stiintifice ale acesteia atat la nivel national, cat si la nivel international;
 • sa aiba o conduita demna si civilizata, bazata pe respectarea stricta a legilor in vigoare, a principiilor de moralitate si de deontologie profesionala;
 • sa contribuie direct si activ la incurajarea si promovarea adevaratelor valori morale, profesionale, stiintifice si academice din domeniul asociat cu profilul si obiectivele asociatiei;
 • sa nu intreprinda actiuni care sa afecteze in mod negativ imaginea si prestigiul asociatiei din care face parte si sa nu aduca nici un fel de prejudiu profesional, stiintific, moral sau uman acestei asociatii;
 • sa achite cotizatia stabilita prin decizia Consiliului Director al Societatii Romane de Econometrie, fara a depasi un an calendaristic de neplata a acestei cotizatii.

 

 

Societatea Romana de Econometrie este o asociatie profesionala, stiintifica si academica, neguvernamentala, nelucrativa, apolitica si independenta, care asigura promovarea si apararea drepturilor si libertatilor omului, in principal dreptul libertatii de constiinta si dreptul la libera exprimare.