Societatea Romana de Econometrie
Contact

Prezentare

Societatea Romana de Econometrie este formata din cadre didactice universitare, cercetatori, doctoranzi si specialisti din domeniul econometriei, analizei datelor, modelarii economico-matematice, economiei cantitative, teoriei probabilitatilor si statisticii matematice.

Scopuri fundamentale

Societatea Romana de Econometrie are urmatoarele scopuri fundamentale:

  • dezvoltarea, perfectionarea si cresterea calitatii invatamantului si cercetarii romanesti din domeniul econometriei, analizei datelor si economiei cantitative, in concordanta cu preocuparile si cu realizarile stiintifice din acest domeniu la nivel international;
  • cresterea vizibilitatii nationale si internationale a scolii romanesti de econometrie si economie can-titativa, prin promovarea in tara si in strainatate a preocuparilor si rezultatelor stiintifice obtinute de specialistii romani in acest domeniu;
  • promovarea, sustinerea, extinderea si perfectionarea abordarilor econometrice si cantitative moderne, utilizarii modelelor, metodelor si tehnicilor econometrice si cantitative, folosirii instrumentelor statistico-matematice avansate si instrumentelor software dedicate econometriei si analizei cantitative in domeniul cercetarii stiintifice si invatamantului universitar de specialitate, in scopul dezvoltarii teoriei si practicii economice romanesti;
  • dezvoltarea si perfectionarea sistemelor si programelor de invatamant care au ca scop formarea de specialisti in domeniul econometriei, analizei datelor si economiei cantitative;
  • cresterea aportului comunitatii stiintifice din domeniul econometriei si economiei cantitative la fundamentarea stiintifica a strategiilor si deciziilor de politica macroeconomica ale institutiilor guver-namentale romanesti;
  • stimularea si dezvoltarea publicarii de lucrari stiintifice si didactice de specialitate in domeniul econometriei si economiei cantitative;
  • initierea si sustinerea derularii de programe complexe de cercetare fundamentala si aplicativa in domeniul econometriei, analizei datelor si economiei cantitative;
  • promovarea valorilor autentice, a probitatii profesionale, stiintifice si morale in cadrul comunitatii stiintifice de profil, semnalarea si descurajarea activitatilor de plagiat publicistic si stiintific din domeniul econometriei, analizei datelor si economiei cantitative;
  • sustinerea, protejarea si apararea intereselor profesionale, stiintifice si academice ale membrilor comunitatii stiintifice si universitare din domeniul econometriei si economiei cantitative, in conditiile prevazute de legislatia romanesca si europeana in vigoare.

 

 

Societatea Romana de Econometrie este o asociatie profesionala, stiintifica si academica, neguvernamentala, nelucrativa, apolitica si independenta, care asigura promovarea si apararea drepturilor si libertatilor omului, in principal dreptul libertatii de constiinta si dreptul la libera exprimare.