Societatea Romana de Econometrie
Contact

Inscrierea in Societatea Romana de Econometrie

Membrii Societatii Romane de Econometrie pot fi persoane fizice si persoane juridice, compatibile cu obiectivele si activitatile asociatiei din punct de vedere al pregatirii profesionale, al profesiei, al preocuparilor stiintifice, al activitatilor desfasurate sau al profilului, care recunosc statutul asociatiei si care se obliga sa respecte acest statut.

Societatea Romana de Econometrie include urmatoarele trei categorii de membri: membri fondatori, membri activi si membri de onoare.

Membrii activi ai Societatii Romane de Econometrie pot fi persoane fizice din tara sau strainatate - cadre didactice univesitare, cercetatori stiintifici, doctoranzi si specialisti, care au preocupari legate de domeniul econometriei, analizei datelor si economiei cantitative, respectiv persoane juridice din tara sau strainatate - institutii, asociatii, organizatii sau firme, care au profil, activitati sau interese legate de specificul asociatiei. Membrii fondatori ai Societatii Romane de Econometrie au implicit si calitatea de membri activi ai asociatiei.

Calitatea de membru activ al Societatii Romane de Econometrie se obtine pe baza unei cereri scrise a solicitantului, cerere insotita de un curriculum vitae al acestuia, si a unei recomandari scrise sau verbale din partea unui membru fondator, membru activ sau membru de onoare al asociatiei, in urma aprobarii respectivei cereri de catre Consiliul Director al Societatii Romane de Econometrie si a platii unei taxe al carei cuantum este stabilit de Consiliul Director al asociatiei.

Membrii de onoare ai Societatii Romane de Econometrie pot fi personalitati si institutii de mare prestigiu stiintific din tara sau strainatate, care s-au remarcat prin contributii si realizari stiintifice de notorietate in domeniul econometriei si economiei cantitative, respectiv prin rezultate deosebite in promovarea si dezvoltarea acestui domeniu.

Calitatea de membru de onoare al Societatii Romane de Econometrie se obtine pe baza propunerilor a doi membri fondatori si se aproba prin vot majoritar simplu al Consiliului Director al asociatiei. Membrii de onoare ai Societatii Romane de Econometrie nu au drept de vot in cadrul Consiliului Director si in cadrul Adunarii Generale, insa pot participa la sedintele acestor organisme de conducere pe baza unei invitatii facute de catre Comitetul Director al asociatiei.

 

 

Societatea Romana de Econometrie este o asociatie profesionala, stiintifica si academica, neguvernamentala, nelucrativa, apolitica si independenta, care asigura promovarea si apararea drepturilor si libertatilor omului, in principal dreptul libertatii de constiinta si dreptul la libera exprimare.