Societatea Romana de Econometrie
Contact

Obiective

In vederea realizarii scopurilor fundamentale, Societatea Romana de Econometrie isi propune desfasurarea activitatilor si realizarea obiectivelor urmatoare:

 • infiintarea seminarului stiintific de econometrie avansata "Nicolas Georgescu - Roegen", care va avea un caracter permanent si va fi dedicat problemelor stiintifice specifice scolilor doctorale;
 • organizarea de conferinte nationale si internationale, de seminarii si dezbateri stiintifice de specialitate, pe problematica specifica profilului asociatiei;
 • stabilirea unor acorduri de colaborare stiintifica si universitara cu institutii de invatamint superior, cu institute si centre de cercetare, cu organizatii, asociatii si fundatii de specialitate din tara si din strainatate;
 • atragerea unor personalitati si institutii de mare prestigiu stiintific din tara si strainatate in randul membrilor activi si membrilor de onoare ai asociatiei;
 • invitarea unor personalitati stiintifice de notorietate pe plan international, pentru sustinerea unor cursuri si prelegeri pe problematica econometriei si economiei cantitative;
 • organizarea de cursuri si seminarii de nivel masteral si doctoral pe problematica econometriei, analizei datelor si economiei cantitative, in scopul formarii si perfectionarii specialistilor din acest domeniu;
 • verificarea si certificarea cunostintelor, calitatilor si abilitatilor profesionale si stiintifice ale specialistilor din domeniul econometriei, analizei datelor si economiei cantitative, precum si eliberarea de reco-mandari si atestate profesionale in acest domeniu;
 • acordarea de consultanta stiintifica de specialitate in domeniul econometriei, analizei datelor, predictiei si economiei cantitative, pentru persoane fizice si juridice interesate;
 • realizarea, editarea si publicarea de articole, studii teoretice, studii de caz si carti de specialitate pe problematica econometriei, analizei datelor, predictiei si economiei cantitative;
 • elaborarea de studii, teme si programe de cercetare stiintifica de specialitate, de interes national si local, utilizand resursele materiale si umane ale asociatiei sau in regim de parteneriat cu persoane fizice si institutii de profil din tara si din strainatate;
 • participarea cu proiecte si teme de cercetare la competitiile nationale si internationale organizate in domeniul cercetarii stiintifice de profil;
 • dezvoltarea de software de specialitate, utilizabil pentru solutionarea problemelor din domeniul econometriei, analizei datelor si predictiei;
 • initierea, infiintarea si desfasurarea unor activitati economice specifice, in scopul obtinerii resurselor financiare necesare realizarii sarcinilor si obiectivelor fundamentale ale asociatiei;
 • incurajarea si sprijinirea financiara a participarii membrilor asociatiei, in special a membrilor tineri, la manifestari stiintifice de specialitate, nationale si internationale;
 • sprijinirea si finantarea unor mobilitati internationale efectuate de membrii asociatiei in scopul perfectionarii profesionale si dezvoltarii relatiilor de colaborare stiintifica si universitara cu universitati si institutii de cercetare care au profilul compatibil cu scopurile asociatiei;
 • recunoasterea si promovarea realizarilor si valorilor profesionale si stiintifice romanesti din domeniul econometriei si economiei cantitative, prin instituirea unui sistem de acordare de distinctii si diplome, precum si facilitarea acordarii de burse de studii de specialitate, atat din resurse proprii, cat si din resurse ale altor institutii si organizatii;
 • crearea unor baze de date complexe, referitoare la starea si evolutia unor fenomene macroeconomice din economia Romaniei si a altor tari din lume, care sa stea la baza studiilor, analizelor, cercetarilor si predictiilor efectuate in cadrul asociatiei;
 • realizarea afilierii Societatii Romane de Econometrie la Societatea Internationala de Econometrie (Econometric Society) si stabilirea unui acord de colaborare stiintifica si publicistica cu revista internationala de profil Econometrica;
 • infiintarea si editarea revistei de specialitate Romanian Journal of Econometrics si efectuarea de demersuri pentru acreditarea acestei reviste in sistemul ISI Thomson si pentru inregistrarea acesteia in baze de date internationale;
 • crearea si intretinerea unui site al Societatii Romane de Econometrie, prin intermediul caruia sa se publice toate informatiile referitoare la structura si membrii asociatiei, la scopurile, obiectivele si activitatile asociatiei.

 

 

Societatea Romana de Econometrie este o asociatie profesionala, stiintifica si academica, neguvernamentala, nelucrativa, apolitica si independenta, care asigura promovarea si apararea drepturilor si libertatilor omului, in principal dreptul libertatii de constiinta si dreptul la libera exprimare.